VARIOUS - alimba & Kalumbu Songs, Northern Rhodesia: Zambia, 1952 & 1957: Lala, Tonga, Lozi, Mbunda, Bemba, Lu

VARIOUS
alimba & Kalumbu Songs, Northern Rhodesia: Zambia, 1952 & 1957: Lala, Tonga, Lozi, Mbunda, Bemba, Lu
CD album

£10.00
Condition: M / M
Label: SWP Records
Catalogue No: SWP 010
"We are fortunate to be able to present here a selection of the highly attractive,yet simple and catchy, individual and idiosyncratic 'little' musics of these two Zambian instruments, as they were recorded on the spot by the great field recordist Hugh Tracey."

Shrinkwrap removed from item so booklet could be displayed in shop.
 • 1 Stima Senda Namoto
 • 2 Tambuka Nalikishi
 • 3 Bena Kazembe Balitumpa
 • 4 Bamangolosa Bachusuwano
 • 5 Bata Wasunga Mulundu
 • 6 Ba Serenje Balokulila Bawishibo
 • 7 Bantamba Fituka
 • 8 Mwima Nonge
 • 9 Maiyongwe
 • 10 Takundambi Kumulumi Wako
 • 11 Chembere Luimbolo
 • 12 Wo Ye-Ye Ndauwuluke
 • 13 Maulu Maulu Kakusike Kumwebe
 • 14 Tomujayi Muntu Mwana Mwanike
 • 15 Kuzumana Makua
 • 16 Tamanangu
 • 17 Shendamundale Banana
 • 18 Nisoya Na Chingola
 • 19 Kanenga
 • 20 Chihibalumuna Bembi
 • 21 Nadusanga Chikolya Mukapela Meeda Bewa
 • 22 Eko Ilimpenta
 • 23 Ndapilibuka
 • 24 Wemuko Ifwala Mangapala
 • 25 Sicembe